Šioje skiltyje rasite nuotolinių mokymų kokybės vertinimo anketas.

Anketos skirtos įvertinti mokymų turinio ir mokymų aplinkos kokybę, apklausą sudaro 8 klausimai.

Preliminarus apklausos pildymo laikas – 5 minutės.

Maloniai prašome pasirinkti mokymų kokybės vertinimo anketą tų mokymų, kuriuose dalyvavote.

Mokymų Įmonės meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimas kokybės vertinimo anketa.

Mokymų Profesijos mokytojų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, kvalifikacijos tobulinimas kokybės vertinimo anketa

Tikimės, kad šiandien Jūsų įgytos žinios, taps puikiais pasiekimais rytoj!

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus. Jūsų nuomonė padeda mums tobulėti!